Hold av datoen

Når: 10. juni 2019 kl. 11.00 – 14.00
Sted: Oslo/St. Hanshaugen park

Tema: vennskap

«Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet» Gal 5:22

I 2018 hadde pinsefestivalen tema søskenskap mellom folk og nasjoner i forbindelse med 70 års jubileet for menneskerettserklæringen. Tema for 2019 er vennskap.

Hvert år flytter flere tusen mennesker inn til hovedstadsregionen på grunn av jobb, familierelasjoner, studie eller andre årsaker. Ensomhet, psykisk helse, fattigdom, økonomisk ulikhet, vanskelige arbeidsmarkedstilgang, levekårsforskjeller, frafall i skolen, synkende frivillig og politisk engasjement, frykt, ekskludering, utenforskap, polarisering, resignasjon og polarisering er noen av utfordringene vi står ovenfor.

Manglende kontakt mellom folk i nabolaget, på skolen, på offentlig steder, selv i kirkebenkene, kan føre til et mer individualisert samfunn hvor mange opplever ensomhet midt i folkemengden. Politikk, næringslivet, media og organisasjoner kan løse noen av disse utfordringen, men vennskap og kontakt mellom beboerne på tvers av kulturer og bakgrunn spiller også en viktig rolle. Her kan vi som kirker bidra.

I kristen tro ferier vi pinsedagen, som den dagen Den Hellige Ånd steg ned i Jesu disipler for å istandsette dem til vitnesbyrd og kjærlighetstjeneste i verden. Derfor inviteres kirkene i Oslo for å vise Åndens frukt gjennom vennskap med hverandre og  byens mangfoldige befolking.

Velkommen til Pinsefestivalen 2019!

Kirke-Kjersti på pinsefestival

Kirke-Kjersti besøkte oss i 2018. Hun skrev:

(…) «idag er jeg på Pinsefestival og det skjer mye der. I tillegg til en Gudstjeneste som for meg oppleves fremmed og skummel, så er det også mye som får meg til å smile og kjenne meg hjemme. Den Etiopisk ortodokse kirken for eksempel som gir oss et glimt inn i deres liturgiske verden. Jeg kunne ha sittet der og lyttet til dem resten av dagen. Chanting, meditativ dans og svak, rythmisk tromming.

Jeg lærer mye også, om pinsen. Pinse er «den hellige ånds» høytid. Kirkens fødselsdag og dagen da språkbarrierene som dukket opp da menneskene bygget Babels tårn og slutta å forstå hverandre  plutselig blir borte. I pinsen feirer vi at en tale som ble holdt på amharisk ble forstått av alle menneskene som var der. Uten tolking. Alle snakket alles språk.»

Du kan lese hele innlegget på bloggen.